den 29 mars 2017

Regler för elevens ledighet

Ledighet beviljas restriktivt och endast för enskilda angelägenheter av större vikt för eleven. Det kan tillexempel handla om hälsovård (intyg/kallelse bifogas) eller större familjeangelägenheter. För deltagande i idrotts – och kulturevenemang i organiserad form (intyg/kallelse bifogas) kan ledighet beviljas max 3 dagar/läsår. Ledighet kan beviljas av rektor efter yttrande från mentor. Ledighetsblankett finns på Schoolsoft.


Kalix Naturbruksgymnasium, Anderstjärnsvägen 3, 952 31 KALIX

Tel (0)923 65000 (växel Kalix kommun)

Start   |   Våra utbildningar   |   Boende   |   Fritid   |   Schema   |   Matsedel   |   Om skolan   |   Elevinfo   |   Kontakta oss
Copyright 2012 by PILI Systems