den 29 mars 2017

Mattias Larssons projektarbete, Naturvärdsbedömning på Stora Lappträsk 1:8, är Sveriges bidrag i den 9:e International Junior Forest Contest, som genomförs i Moskva i mitten av september.

Tävlingen är organiserad av Rysslands motsvarighet till Skogsstyrelsen, the Federal Forest Agency. Syftet med  tävlingen är att stödja och uppmanna ungdomar som har ett intresse i naturvård, skogskötsel och hållbart skogsbruk samt att bidra till samarbete mellan ungdomar från olika länder. Vanligvis deltar omkring 30 länder.

Många av deltagarna presenterade sina bidrag klädda i sina egna nationaldräkter. Bedömningskriterierna är bl.a. relevans, vetenskapligt värde, praktisk användbarhet samt presentationsteknik. Domarna är ansedda skogstjänstemän från olika länder.

Mattias har utvecklat ett rejält intresse för skog och naturvård under sina tre år på Naturbruks. Det var ett naturligt val för honom att göra en naturvärdesinventering av ett skifte av familjens skogsfastighet i St. Lappträsk.

Mattias var lite chockad när han fick veta att hans arbete var utvalt av Skogstyrelsen som Sveriges bidrag. Efter mycket övervägande, bestämde sig Mattias att han skulle prioritera sitt pluggande till jägmästare på SLU i Umeå, och tackade nej till resan. Istället kommer Fanny Wiss, en elev i årskurs 3 på Kalix Naturbruksgymnasium att presentera Mattias arbete.

Fanny upplevde 3 dagar som inkluderade många intressanta presentationer, kvällsaktiviteter där ungdomarna jobbar tillsammans, underhållning av ryska skogsstudenter samt en rundvisning av Moskva och Röda torget.

Kalix Naturbruksgymnasium, Anderstjärnsvägen 3, 952 31 KALIX

Tel (0)923 65000 (växel Kalix kommun)

Start   |   Våra utbildningar   |   Boende   |   Fritid   |   Schema   |   Matsedel   |   Om skolan   |   Elevinfo   |   Kontakta oss
Copyright 2012 by PILI Systems