den 29 mars 2017
Praktik på Naturbruksgymnasiet i Kalix

Går du i högstadiet och vill praktisera inom skogsbruk, sågverk eller naturturism så kan du göra det vid Kalix naturbruksgymnasium. Vi kan lägga upp praktikperioder beroende på dina önskemål antingen renodlat mot någon yrkesutgång eller blanda olika yrken för att du skall få möjlighet att känna dig för.

Olika jobb som du kan praktisera inom:

 Skog

 Maskinförare
Skogsvårdare
Inventerare/Planerare
Viltvårdare
Egen företagare som entreprenör inom skogsbruk och turism

 Såg Sågverksoperatör
Hyveloperatör
Torkskötare
Hjullastarförare
Truckförare

Om du som praktikant är intresserad av skog brukar vi alltid ge minst en dag med maskiner (skotare och skördare), en dag skogsvård (plantering, röjning, gallring) en dag med natur- och kulturminnesvård, en halv eller en dag med ekologi/miljövård/marklära. Det är helt beroende på årstid. Dessutom har du möjlighet att prova på skördar- och skotarsimulatorer liksom minikranar.

Som sågverkspraktikant kan du få en eller två dagar i såghuset, en dag i hyvleriet, en dag att bygga spanterhus eller timring liksom hjullastare och gaffeltruck.

Om du väljer att praktisera inom skog/naturturism kan vi erbjuda jakter, villebråd beroende på årstid och tillåtet vilt. Under säsong är det alltid slakt och styckning, röka kött, skinnberedning och framförallt att hand om älghorn från hela Norrbotten. Här finns ju också möjlighet att ta hand om och guida grupper i naturen. Vi har skyttesimulatorer av olika slag liksom verkligt skytte på älgbana, lerduvor eller för björnmärket.

 

Du kan också genomföra din praktik inom

http://www.sla-arbetsgivarna.org/skogen/kompetensforsorjning_1_5/sveriges_basta_prao

 

Kalix Naturbruksgymnasium, Anderstjärnsvägen 3, 952 31 KALIX

Tel (0)923 65000 (växel Kalix kommun)

Start   |   Våra utbildningar   |   Boende   |   Fritid   |   Schema   |   Matsedel   |   Om skolan   |   Elevinfo   |   Kontakta oss
Copyright 2012 by PILI Systems