den 29 mars 2017
Yrkesutgång Skogsmaskinförare

Yrkesutgången för dig med ett intresse för arbete med skogsmaskin

 

  

 

 

Du lär dig avverkningsarbete med moderna skördare, kranteknik, skogsmaskinens motor- och maskindelar. Du lär dig grunderna inom modernt skogsbruk med möjlighet att ta Grönt kort för skogsvård i slutavverkning och gallring samt Röjsågs- och Motorsågskörkort A + B ingår också. Du får även möjlighet att lära dig mer om GIS/GPS-teknik.

 Du kommer alltså att erhålla de kunskaper och färdigheter som behövs för att kunna jobba som produktiv skogsmaskinförare direkt efter gymnasiet i en bransch som har ett stort behov av utbildade och duktiga maskinförare.

Du får fördjupad och gedigen förarutbildning för skotare och skördare  och Du får grundläggande kunskaper inom service och reparation.

EXMPEL PÅ KURSER INOM UTGÅNG SKOGSMASKINFÖRARE (900 p)

Virkestransport med skotare

Serviceteknik

Avverkningsmaskiner                                        

Skogsmaskiner specialisering                              

Skogsskötsel 1 och 2

INDIVIDUELLT VAL (200 p)

Inom ramen för individuellt val kan du läsa programfördjupningskurser från andra yrkesutgångar. Du har alltid rätt att läsa kurser som ger dig allmän behörighet att läsa vidare på universitet och högskola t ex Sv 2 och 3, Ma 2a, Eng 6, Idrott och hälsa2.

Det kommer att krävas en viss gruppstorlek för att en programfördjupningskurs ska starta.

I åk 3 gör du ett GYMNASIEARBETE på 100 p inom din yrkesutgång.

På skolan har vi tre moderna skördare och sex stycken skotare samt två skotarsimulatorer som gör att vi kan ge en modern maskinutbildning.

Vi utbildar genom att genomgöra verkliga uppdrag åt näringen och genom att sköta om skolans egen skog.

Är du intresserad av skogen som arbetsplats och tycker om att vistas i naturen, skall du söka dig till oss!

Kalix Naturbruksgymnasium, Anderstjärnsvägen 3, 952 31 KALIX

Tel (0)923 65000 (växel Kalix kommun)

Start   |   Våra utbildningar   |   Boende   |   Fritid   |   Schema   |   Matsedel   |   Om skolan   |   Elevinfo   |   Kontakta oss
Copyright 2012 by PILI Systems