den 29 mars 2017
Yrkesutgång Skogsvårdare

 

Yrkesutgången för dig som har ett brett skogligt intresse och vill lära dig mycket om skogsvård

 

 

Du lär dig grunderna inom skogsbruket och får en grundläggande förarutbildning för skotare, en bas för att arbeta med modernt skogsbruk.

Du kommer alltså att få de kunskaper och färdigheter som behövs för att kunna jobba med skogsvård som anställd eller egen företagare.

Du får möjlighet att ta Grönt kort för skogsvård samt möjlighet att ta Röjsågs- och Motorsågskörkort A + B.

Det finns ett ökande behov av skogsvårdare i Sverige och rekryteringsbehovet hos företagen är stort och växande. Efter din utbildning kan du ta anställning som skogsvårdare eller skotarförare. I Sverige finns många skogsvårdsföretag som ägnar sig åt plantering, röjning och småskalig skogsavverkning.

KURSER INOM UTGÅNG SKOGSVÅRDARE (900 p)

Skogsskötsel 1 och 2                       

Småskalig skogsteknik

Natur- och landskapsvård

Motor– och röjmotorsåg 1 och 2

INDIVIDUELLT VAL (200 p)

Inom ramen för individuellt val kan du läsa programfördjupningskurser från andra yrkesutgångar. Du har alltid rätt att läsa kurser som ger dig allmän behörighet att läsa vidare på universitet och högskola t ex Sv 2 och 3, Ma 2a, Eng 6, Idrott och hälsa 2. Det kommer att krävas en viss gruppstorlek för att en programfördjupningskurs ska starta.

I åk 3 gör du ett GYMNASIEARBETE på 100 p inom din yrkesutgång.

 

 

Kalix Naturbruksgymnasium, Anderstjärnsvägen 3, 952 31 KALIX

Tel (0)923 65000 (växel Kalix kommun)

Start   |   Våra utbildningar   |   Boende   |   Fritid   |   Schema   |   Matsedel   |   Om skolan   |   Elevinfo   |   Kontakta oss
Copyright 2012 by PILI Systems