den 29 mars 2017
Yrkesutgång Träindustri / Lastmaskiner

Sågverks– och hyvleriteknik - för dig med ett intresseför maskiner och trä!

Du kommer att utbildas i en industriell miljö där sågverk, kantverk, sortering, tork och hyvleri ingår. Du gör också byggobjekt för att förstå användarkraven på trävarorna och hela processen till färdig produkt. Du utför underhåll på maskiner, verktyg och virkestork.

Efter Din utbildning kan du ta jobb på sågverk och hyvleri som maskinoperatör. Du får också behörighet för att köra motviktstruck och hjullastare, eller varför inte jobba som säljare på ett trävaruhus.

EXEMPEL PÅ KURSER INOM UTGÅNG SÅGVERKSOPERATÖR (900 p)

Industritekniska processer                
Materialkunskap
Industriautomation                                            
Produktionsutrustning
Lastmaskiner och truck

INDIVIDUELLT VAL (200 p)
Inom ramen för individuellt val kan du läsa programfördjupningskurser från andra yrkesutgångar. Du har alltid rätt att läsa kurser som ger dig allmän behörighet att läsa vidare på universitet och högskola t ex Sv 2 och 3, Ma 2a, Eng 6, Idrott och hälsa 2.
Det kommer att krävas en viss gruppstorlek för att en programfördjupningskurs ska starta.

I åk 3 gör du ett GYMNASIEARBETE på 100 p inom din yrkesutgång.

Skogen är vår största exporterbara naturresurs och satsningar för att utveckla nya nischer pågår. Hela tiden finns det ett behov av att nyrekrytera personal till sågverksindustrin.

Utbildning i produktionsmiljö
Utbildningen Sågverk och hyvleri ger möjligheter att få arbeten inom dagens industri. Utbildningen är den enda i sitt slag i landet där du utbildas i en industrimiljö. Vid skolan finns alla de maskiner som erfordras för grundläggande kunskaper inom sågverks-näringen. Lärarna har i sitt dagliga arbete många direkta kontakter med näringen vilket sedan avspeglas i din utbildning.

Din utbildning består till stor del av praktiskt jobb i sågverk, kantverk, sortering, tork och hyvleri. Du gör också mindre byggobjekt där målet är att förstå användarkraven på trävarorna. Du kommer att utföra legojobb där du i samverkan med lärare och uppdragsgivare följer upp arbetet under processen fram till leverans av produkten.

Under hela sågverksutbildningen ingår i utbildningen underhåll på cirkelsågen, kantverket, torken och exportlisthyveln. Du lär dig slipa klingorna till cirkelsågen och kuttrarna på hyveln.

Energi
En panncentral eldas med egen flis och ger hetvatten till bl.a. virkestorken. Detta liknar förhållanden i industrin.

Kalix Naturbruksgymnasium, Anderstjärnsvägen 3, 952 31 KALIX

Tel (0)923 65000 (växel Kalix kommun)

Start   |   Våra utbildningar   |   Boende   |   Fritid   |   Schema   |   Matsedel   |   Om skolan   |   Elevinfo   |   Kontakta oss
Copyright 2012 by PILI Systems