den 29 mars 2017
Ung företagssamhet (UF)

 

Att driva ett UF-företag innebär att, i genomsnitt fyra stycken elever tillsammans, startar, driver och avvecklar ett företag under ett läsår. De tar själva fram en affärsidé, genomför marknadsundersökningar och skaffar startkapital genom försäljning av riskkapitalsedlar.

UF-ungdomarna får stöd och hjälp av lärare och rådgivare från näringslivet. Under verksamhetsåret får UF-ungdomarna många tillfällen att delta på regionala, nationella och internationella arrangemang.

Verksamhetsåret med Ung Företagsamhet ger ungdomarna unika möjligheter att träna sin förmåga att samarbeta, lösa problem, fatta beslut och ta ansvar för sitt handlande.

Syftet är att genom eget praktiskt arbete skaffa sig kunskaper och erfarenheter om entreprenörskap och företagande. Dessutom ges det möjlighet att tillämpa teoretiska kunskaper för att öka förståelsen för företagandets villkor och funktion i samhället.

Mer info hittar du på Ung Företagsamhets hemsida

Kalix Naturbruksgymnasium, Anderstjärnsvägen 3, 952 31 KALIX

Tel (0)923 65000 (växel Kalix kommun)

Start   |   Våra utbildningar   |   Boende   |   Fritid   |   Schema   |   Matsedel   |   Om skolan   |   Elevinfo   |   Kontakta oss
Copyright 2012 by PILI Systems